سایت خبری تحلیلی پژواک کردستان 20 خرداد 1403 ساعت 18:48 https://www.pezhvakkurdestan.ir/video/679/ابراز-نگرانی-مدیرکل-منابع-طبیعی-کردستان-افزایش-خطر-آتش-سوزی-عرصه-های-مرتعی-جنگلی -------------------------------------------------- عنوان : ابراز نگرانی مدیرکل منابع طبیعی کردستان از افزایش خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های مرتعی و جنگلی -------------------------------------------------- متن :