سایت خبری تحلیلی پژواک کردستان 21 خرداد 1403 ساعت 20:10 https://www.pezhvakkurdestan.ir/report/680/بخشنامه-سرپرست-ریاست-جمهوری-پست-های-دولتی-بلاتصدی-کردستان-تضییع-حقوق-شهروندان-آیا-وضعیت-حاضر-مصداق-ترک-وظایف-قانونی-سوی-استاندار-مستوجب-پیگرد-نیست -------------------------------------------------- عنوان : بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری، پست‌های دولتی بلاتصدی در کردستان و تضییع حقوق شهروندان/آیا وضعیت حاضر مصداق «ترک وظایف قانونی» از سوی استاندار و مستوجب پیگرد نیست؟ -------------------------------------------------- ناتوانی «اسماعیل زارعی‌کوشا» در تعیین متولی برای مناصب اجرایی اگرچه موضوعی تازه نیست اما مستحق پیگرد قانونی می‌تواند باشد؛ معاون سیاسی فرماندار مریوان در آستانه انتخابات مهم پیش رو کیست؟ متن : سرپرست ریاست جمهوری، 12 خردادماه جاری در بخشنامه‌ای بسیار مهم، هوشمندانه و شایسته تقدیر که می‌تواند در سطوح عالی و صدالبته در استان‌ها مانعی اساسی بر سر راه انتصاب‌های مدیریتی با شائبه تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و بالتبع مأیوس نمودن مردم از مشارکت در انتخابات مهم هشتم تیرماه باشد، کلیه دستگاه‌های اجرایی را از «جابجایی نیروی انسانی» منع کرده است.   اگر بخشنامه‌ای که «محمد مخبر» آن را امضا کرده ملاک عمل باشد که باید باشد، هرگونه انتصاب مدیریتی در پست‌های دولتی تخلف محسوب شده و خاطی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؛ غیر از این است؟!   در این شرایط طرح چند سؤال خطاب به نماینده عالی دولت سیزدهم در کردستان که چند صباحی بیشتر به پایان دوره مأموریت او در استان هم باقی نمانده، ضروری به نظر می‌رسد.   معاون سیاسی فرمانداری مریوان در شرایط خطیر کنونی و تنها چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان حساس مرزی کیست و اگر این پست متولی ندارد چه کسی درباره تبعات احتمالی بلاتصدی بودن آن باید بازخواست شود؟   ایضاً، معاون عمرانی فرمانداری مریوان چه کسی است؟ این پست چند ماه بلاتصدی بوده و پاسخ‌گوی تضییع احتمالی حقوق عامه بواسطه خالی بودن این پست اجرایی چه کسی است؟     معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه شهرستان سقز کیست؟ این پست چند ماه بلاتصدی بوده و چه کسی در این باره باید به مردم پاسخ‌گو باشد؟   چه کسی عهده‌دار مسئولیت معاونت عمرانی فرمانداری دیواندره است؟ این پست چند ماه بلا تصدی مانده و چه کسی در این باب باید بازخواست شود؟   معاون برنامه‌ریزی فرماندار بانه کیست؟ این پست چند ماه است خالی مانده و آیا قرار هست کسی در باب کارهای بر زمین مانده به واسطه بلاتصدی بودن این پست به مردم بانه پاسخ‌گو شود؟   پست‌های معاونت ادارات کل اداری مالی، دفتر فنی استانداری، دفتر امور روستایی، چند ماه بدون تصدی مانده است؟ آیا خالی ماندن این پست‌ها نمی‌تواند مصداق تضییع حقوق عامه باشد؟   مدیرکل حوزه استاندار از زمان رفتن «شهردار اسبق فرون‌آباد» به بانه، چه کسی است؟ معاونت اجرایی حوزه استاندار در چند ماه گذشته توسط چه کسی اداره شده است؟ آیا مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره انتصاب‌‌های این دو پست رعایت شده است؟   اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کردستان چند ماه است توسط سرپرست اداره می‌شود؟ اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان در دولت سیزدهم چند ماه به وسیله سرپرست اداره شده است؟ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حداکثر زمان مجاز برای اداره یک دستگاه اجرایی یا مجموعه اداری بوسیله سرپرست چه می‌گوید؟ عدم تعیین مدیر برای این ادارات ‌کل و اداره آنها توسط سرپرست اگر «ترک وظیفه قانونی» نیست چه عنوانی می‌توان بر آن اطلاق کرد؟   آیا با سر کار آمدن دولت چهاردهم امکان تعقیب قانونی استانداری که حدود دو سال نیم است عمداً یا سهواً اداره کل امور اقتصادی استانداری کردستان را بدون مدیر باقی گذاشته، فراهم خواهد شد؟ باید منتظر روی کار آمدن دولت جدید ماند و این مطالبه را به صورت جدی پیگیری کرد.   راستی؛ درباره استخدام‌های «طرح شهید زین‌الدین» در کردستان هم سؤالاتی اساسی مطرح است؛ در آینده‌ای نزدیک در این باره به تفصیل خواهیم نوشت؛ استخدام 80 نفر در قالب طرح مذکور حق جوانان نخبه و شایسته کردستان است نه بخشداران و مدیرکل نورچشمی!   فرید کریمی